top of page
יצחק בריק 5.jpg

אלוף (מיל) יצחק בריק

אלוף (מיל') יצחק בריק, מרצה מנוסה ומרתק בעל כריזמה ויכולת לתרום מניסיונו האישי למגוון רחב של קהלים. מפקד ומנהיג משכמו ומעלה, בעל עיטור העוז ממלחמת יום כיפור.

שימש עד לאחרונה נציב קבילות החיילים, (2008 עד 2019) עם סיום תפקידו פרסם דוח נוקב על מוכנות צבא היבשה למלחמה, וגרם לסערה גדולה בגופים הביטחוניים, המדיניים, והציבוריים.

מרצה מבוקש לקהלים מגוונים: חברות וארגונים, קהל הרחב, חברות ציבוריות ועוד.

הרצאות

סרטונים / מהתקשורת

חוויות ותודות

"תודה על ההרצאה המרתקת, ממנה למדתי הרבה מאד!

נתת לכולנו הרבה מאד חומר למחשבה ותקווה לפעולה בונה ומשקמת."

ליאורה קצנשטיין, בוגרי הרווארד

 

icon-04.jpg

"שמעתי את הרצאתו של יצחק בריק על חלקו , כמ"פ  בגדוד 113, ביחד עם חייליו ואחרים  במלחמת יום כפור. הרצאה מדהימה , מרגשת בשטף דיבור יוצא מן הכלל. רבים מבין השומעים הזילו דמעה למשמע הסיפורים המרגשים ומעוררי ההשראה. חובה להביא את דבריו לכמה שיותר שומעים. דוגמא אישית בצנעה. לא הזכיר כלל את עיטור העוז שהוענק לו." ראובן ר.

icon-05 (1).jpg

"ברצוני להודות לך על ההרצאה, למדנו ממך עד כמה מחוייבות, אחריות, והתגייסות למשימה, הן בעלות ערך רב גם במצבי שיגרה.

אני תקווה שנצליח ליישם ערכים אלו בעבודתינו."

ד"ר אסתר בן חיים, עו"ד

נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

icon-04.jpg
bottom of page