top of page

יצחק בריק

הרצאות

מנהיגות

העצמה

icon-05 (1).jpg

האלוף (במיל) יצחק בריק בתפקידו כנציב קבילות החיילים מדצמבר 2008 עד ינואר 2019 , בתפקידיו האזרחיים הקודמים שימש כיועץ אסטרטגי לקרן רש״י, יו״ר העמותה לפיתוח הגליל והנגב של ראשי הערים והרשויות של הגליל והנגב, יו״ר הועד המנהל של מכללת עמק יזרעאל, מרכז משק של קיבוץ גלאון. בוגר הטכניון כמהנדס תעשיה וניהול, בוגר תואר שני במנהל ציבורי באונברסיטת ת״א.
בתפקידיו האחרונים בצה״ל פיקד האלוף בריק על אוגדה 36 האוגדה הסדירה ברמת הגולן, סגן מפקד חיילות השדה ( מז״י), בתפקידיו כאלוף : מפקד המכללות (המכללה לבטחון לאומי, פו״ם, מלט״ק, וקורסים בכירים נוספים), מפקד גייס דרומי מול הצבא המצרי.
האלוף בריק נלחם במלחמות ישראל: במלחמת ששת הימים לחם כמפקד טנק בקרבות אבועגילה, אום כאתף בסיני, באוגדה של אריק שרון; במבצע כארמה לחם כמפקד מחלקת טנקים בחטיבה 7; במלחמת יום הכיפורים לחם בסיני ובמצריים לאחר חציית תעלת סואץ, כמ״פ טנקים בגדוד 113 של אוגדה 162 ; במלחמת לבנון הראשונה היה מפקדה של טנקים במילואים; שהה בלבנון במשך שנתיים כמפקד חטיבה סדירה וכסגן מפקד אוגדה סדירה. במהלך מלחמת יום הכיפורים החליף בריק שבעה טנקים שנפגעו ונפצע פעמיים, ונותר אחד מהלוחמים הכשרים הבודדים מגדודו, שמנה יותר מ- 200 לוחמים לפני הקרבות.
על מעשיו אלו הוענק לו עיטור העוז.
לאחרונה פרסם האלוף מיל יצחק בריק דוח נוקב על מוכנות צבא היבשה למלחמה, דוח בריק גרם לסערה גדולה בגופים הבטחוניים, המדיניים, והציבוריים .

bottom of page